Της Sansevieria,
Κάκτοι,
  & Παχύφυτα

Φυτά που πωλούνται σε γλάστρες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά