Σε έκπτωση!

Φυτά που πωλούνται σε γλάστρες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά